Team, duo, solo

Team, duo, solo

Voltigeren kan zowel in teamverband, duo (Pas-de-Deux) als solo.

Team-voltigeren

Een team bestaat uit zes voltigeurs (één tot zeven in de klasse BB en B). Per voltigevereniging kunnen verschillende teams uitkomen op wedstrijden. Elk team krijgt een eigen naam wat bestaat uit de verenigingsnaam en een nummer. Naast de verplichte oefeningen die ieder teamlid moet uitvoeren om aan te tonen dat de basisvaardigheden worden beheerst, is er ook een vrije kür waarbij de voltigeurs in twee- en drietallen hun oefeningen vertonen.

Duo-voltigeren (Pas-de-Deux)

Duo-voltigeren, de naam zegt het eigenlijk al, bestaat uit twee voltigeurs. In alle Pas-de-Deux klassen tonen beide voltigeurs de voorgeschreven verplichte oefeningen en gezamenlijk een kür. Bij de plicht moeten dezelfde verplichte oefeningen gedaan worden als bij de teams. De kür mag zelf bedacht worden, maar tussendoor mag het paard niet leeg zijn. Er moet dus altijd iemand op het paard zitten.

Solo-voltigeren

Ook hier bestaat het voltigeren weer uit twee onderdelen: de verplichte oefeningen en de kür. De vrije kür ziet er anders uit omdat slechts één voltigeur deze uitvoert in tegenstelling tot het team-voltigeren.