Sponsoring

Sponsoring

Ondanks dat veel mensen zich op vrijwillige basis vol enthousiasme inzetten voor onze vereniging, hebben wij financiële middelen nodig voor bijvoorbeeld nieuwe materialen en het onderhoud hiervan. In de huidige tijd kan een vereniging bijna niet meer bestaan zonder de bijdragen van sponsors. Sport en sponsoring zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

We zijn bijzonder blij met onze sponsoren en waarderen de bijdragen die zij leveren aan onze vereniging.

Draagt u ons ook een warm hart toe, aarzel dan niet en neem contact met ons op via info.hipposs@gmail.com voor de verschillende sponsormogelijkheden.